vereniging

Ontspanning Lichamelijk Gehandicapten

"[…] de bevordering van de integratie in de samenleving van lichamelijk gehandicapte kinderen van alle gezindten uit heel Nederland door middel van ontspanning en recreatie en het verrichten van alle andere daartoe geëigende middelen in de ruimste zin des woords, welke nuttig zijn of kunnen zijn voor de verwerkelijking van voormelde doelstelling" (aldus artikel vier van de statuten).

Welkom op de website van de vereniging Ontspanning Lichamelijk Gehandicapten of, kortweg, de OLG. De OLG is een kleine, landelijke vereniging met als doel:

De statuten dateren van de oprichting van de vereniging in 1964. Inmiddels richt de vereniging zich niet alleen op kinderen maar ook op volwassenen met een lichamelijke beperking.

De activiteiten voor de uitvoering van de de doelstelling worden georganiseerd op lokaal niveau. Op dit moment zijn er twee afdelingen actief: Midden-Nederland en Noord. Op hun eigen websites kunt u meer informatie vinden over hun activiteiten.

Op deze website vindt u meer (algemene) informatie over de gehele vereniging.

Wij hopen met deze website uw aandacht voor de vereniging te trekken. Aandacht voor vrijwilligerswerk, om lid te worden of om als deelnemer mee te gaan met één van de activiteiten van de afdeling. Wilt u meer weten van de OLG? Kijk dan op de pagina Contact hoe u met ons in contact kunt komen!

De foto’s op deze website zijn afkomstig van activiteiten van de afdelingen Midden-Nederland en Noord.

ontwerp en beheer: Gert Messchendorp, oktober 2013